Simple Social Media Share Buttons adds an advanced set of social media sharing buttons to your Blogspot sites, such as: Facebook, WhatsApp, Viber, Twitter, Reddit, LinkedIn and Pinterest...

Simple Social Media Share Buttons Blogspot

Các nút chia sẻ bài viết mạng xã hội đơn giản cho Blogspot. Các bước cài đặt như sau:


Bước 1: Thêm thư viện font awesome nếu blog của bạn có rồi thì bỏ qua bước này.<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.css"/>


Bước 2: Thêm CSSa{text-decoration:none}

.social-share-btns-container{overflow:hidden;position:relative;left:0;font-size:0;top:50%;margin:1px 0;text-align:center;width:100%;z-index:111}

.social-share-btns{display:inline-block;overflow:hidden}

.social-share-btns .share-btn{float:left;margin:0 5px;padding:8px 16px;border-radius:3px;color:#fff;font-size:14px;line-height:18px;vertical-align:middle;-moz-transition:background 0.2s ease-in-out;-o-transition:background 0.2s ease-in-out;-webkit-transition:background 0.2s ease-in-out;transition:background 0.2s ease-in-out}

.social-share-btns .share-btn i{margin-right:5px;display:inline-block;font-size:18px;vertical-align:middle}

.share-btn{background-color:#95a5a6}

.share-btn:hover{background-color:#798d8f}

.share-btn-twitter{background-color:#00aced}

.share-btn-twitter:hover{background-color:#0087ba}

.share-btn-facebook{background-color:#3b5998}

.share-btn-facebook:hover{background-color:#2d4373}

.share-btn-linkedin{background-color:#007bb6}

.share-btn-linkedin:hover{background-color:#005983}

.share-btn-reddit{background-color:#ed001c}

.share-btn-reddit:hover{background-color:#ba0016}

.share-btn-mail{background-color:#f1c40f}

.share-btn-mail:hover{background-color:#dab10d}

.credits{font-family:-apple-system,system-ui,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;position:fixed;left:0;bottom:0;background-color:rgba(0,0,0,0.7);width:100%;z-index:1111;letter-spacing:0.04em;font-size:10px;text-transform:uppercase}

.credits a{color:rgba(255,255,255,0.5);display:inline-block;padding:4px 4px;text-decoration:none}

.credits a:hover{color:#fff}


Bước 3: Thêm HTML các bạn tìm thẻ <div class='post-footer'> và dán đoạn HTML này dưới nó.<div class='social-share-btns-container'>

  <div class='social-share-btns'>

    <a class='share-btn share-btn-twitter' expr:href='&quot;https://twitter.com/intent/tweet?url=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;text=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'>

      <i class="fa fa-twitter" aria-hidden="true"></i> Tweet </a>

    <a class='share-btn share-btn-facebook' expr:href='&quot;https://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url.canonical' rel='nofollow' target='_blank'>

      <i class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"></i> Facebook </a>

    <a class='share-btn share-btn-linkedin' expr:href='&quot;https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=&quot; + data:post.url.canonical' rel='nofollow' target='_blank'>

      <i class="fa fa-linkedin" aria-hidden="true"></i> Linkedin </a>

    <a class='share-btn share-btn-reddit' expr:href='&quot;http://www.reddit.com/submit?url=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'>

      <i class="fa fa-reddit-alien" aria-hidden="true"></i> Reddit </a>

    <a class='share-btn share-btn-mail' expr:href='&quot;mailto:?subject=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;body=&quot; + data:post.url.canonical' rel='nofollow' target='_blank' title='via email'>

      <i class="fa fa-envelope-o" aria-hidden="true"></i> Email </a>

  </div>

</div>


Như vậy là bạn đã tạo xong một bộ nút chia sẻ bài viết cho blogspot lên các mạng xã hội đơn giản và đẹp mắt.

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé