1. Thêm bộ đếm số phút đọc của bài viết giống WordPress

Mở file: modules/news/theme.php
Thêm vào trước dòng:

$xtpl->assign('DETAIL_CAT', $global_array_cat[$news_contents['catid']]);

Đoạn code sau:

$min_read = round(str_word_count($news_contents['bodyhtml']) / 300);$news_contents['num_words'] = ($min_read != 0 ? $min_read : 'Chưa tới 1') . ' phút đọc';

300 là tốc độ đọc: 300 từ/phút. Có thể điều chỉnh số này cho phù hợp (mặc định bên WP cũng là 300)

Trong file: themes/<tên theme>/modules/news/detail.tpl
Muốn hiện thông tin số phút đọc ở đâu thì thêm đoạn này vào chỗ đó:

{DETAIL.num_words}

 

2. Hiển thị thời gian theo dạng chữ “Vừa xong”, “1 phút trước”

Mở file: includes/functions.php, thêm vào cuối file đoạn code sau:

function nv_date_text($timestamp, $full = false) {  $now = new DateTime;  $ago = new DateTime('@' . $timestamp);  $diff = $now->diff($ago);  $diff->w = floor($diff->d / 7);  $diff->d -= $diff->w * 7;  $string = array(    'y' => 'năm',    'm' => 'tháng',    'w' => 'tuần',    'd' => 'ngày',    'h' => 'giờ',    'i' => 'phút',    's' => 'giây',  );  foreach ($string as $k => &$v) {    if ($diff->$k) {      $v = $diff->$k . ' ' . $v;    } else {      unset($string[$k]);    }  }  if (!$full) $string = array_slice($string, 0, 1);  return $string ? implode(', ', $string) . ' trước' : 'Vừa xong';}


Tại các file .php xử lý, thông thường dùng: nv_date(), giờ chuyển sang nv_date_text(), chỉ cần truyền tham số timestamp vào là được, không cần khai báo định dạng.
Ví dụ:

Trước:

nv_date('d/m/Y H:i:s', $news_contents['addtime']);

Sau:

nv_date_text($news_contents['addtime']);


3. Tạo mục lục tự động:

Mặc định NukeViet chưa có tính năng tạo mục lục tự động. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thêm Mục lục Tự động cho NukeViet CMS.

Cấu trúc link chi tiết bài viết của module News trên CMS NukeViet mặc định có dạng rất dài. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ alias chuyên mục khỏi link, nếu bạn chọn tính năng loại bỏ tên module news khỏi url thì link chi tiết sẽ rất gọn gàng.

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé